Acció

Guia d’Estil d’Obertament per a Mitjans de Comunicació per comunicar sobre salut mental sense reproduir estigmes

Obertament, l’associació catalana per la lluita contra l’estigma en salut mental, ha publicat una Guia d’Estil per a Mitjans de Comunicació per comunicar sobre salut mental sense reproduir estigmes. La guia incorpora recomanacions i eines per abordar el suïcidi i les autolesions als mitjans de comunicació, una secció sobre interseccionalitat i salut mental, indicacions específiques per als diagnòstics que han assolit més rellevància als mitjans de comunicació, orientacions sobre l’ús d’imatges i peces d’àudio i vídeo en l’elaboració de notícies i informació referent a la creació d’històries al voltant de la salut mental en ficció, entre d’altres.

ODS Relacionats
10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors