• Lideratge i Bon Govern /
  • Missió i compromís
  • Missió i compromís

    Quan una organització defineix el seu propòsit, així com la seva missió, visió i valors, ha de fer un exercici de reflexió estratègica, integrant quin és el valor que es vol aportar a la societat i a l’entorn. A les organitzacions del sector salut aquesta proposta de valor pot anar més enllà de l’impacte positiu sobre la salut i el benestar de les persones, i pot integrar el compromís de l’organització amb la gestió ètica, responsable i sostenible.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Missió i compromís

Adhesió a estàndards de referència en l’àmbit de la sostenibilitat

Considerar l’adhesió a estàndards de referència en l’àmbit de la sostenibilitat, que permetin implantar, auditar i certificar un sistema de gestió ètic, socialment responsable i ambientalment sostenible.

L’adhesió a aquests estàndards suposa per a la direcció un convenciment de la seva capacitat de generar un lideratge responsable i ajudarà a posicionar al sector salut com un referent en aquests àmbits.

La implementació d’aquests sistemes ajuda a la integració dels aspectes ambientals, socials i de bon govern en la gestió l’entitat, facilita la generació d’impactes positius en les persones, la comunitat i l’entorn i és útil per comunicar i posar en valor el compromís institucional amb la sostenibilitat.

ODS Relacionats
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors