Sobre la guia

Aquesta Guia vol ser una crida a no restar indiferents davant un món que canvia ràpidament. Volem acompanyar-vos i oferir-vos eines pràctiques per recórrer aquest camí conjuntament

Presentació

Cal fer un pas més endavant en l’impuls de la sostenibilitat i la gestió responsable en el sector de la salut i l’atenció social a Catalunya. Amb la Guia volem facilitar nous instruments a les organitzacions perquè contribueixin a reforçar el seu compromís ètic, social i ambiental.

Destinataris

La Guia es dirigeix a tot el sector salut i social i, especialment, a les entitats associades al CSC. Us volem acompanyar en el desenvolupament i consolidació d’un model de gestió sostenible, amb una clara orientació a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Per què invertir en sostenibilitat?

La responsabilitat del sector

En aquest context global de transformació cap a un model de desenvolupament sostenible, els sectors sanitari i social s’enfronten a grans reptes que tenen a veure amb la contribució en la reducció de les desigualtats, i amb la resposta que hauran de donar als efectes del canvi climàtic en la salut física i mental de les persones.

Eix del Pla de Salut

El Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, com a instrument i marc de referència de totes les actuacions en matèria sanitària del Departament de Salut, també té en compte el desenvolupament sostenible.

En totes les agendes internacionals i locals

L’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) són, actualment, el referent i el full de ruta a escala internacional en termes de sostenibilitat.