Sobre la Guia

Destinataris

Aquesta Guia es dirigeix a tot el sector salut i social i, especialment, a les entitats associades al CSC, independentment del grau d’implementació de polítiques de sostenibilitat de cada organització. L’objectiu és acompanyar-les en el desenvolupament i consolidació d’un model de gestió sostenible, amb una clara orientació a l’assoliment dels reptes globals als quals ens enfrontem i, concretament, dels ODS de l’Agenda 2030.

Els associats al CSC hi trobaran, a més, un valor afegit: podran accedir a un espai exclusiu amb un cercador d’accions i bones pràctiques. Aquestes accions estan classificades en els cinc àmbits de la sostenibilitat: lideratge i bon govern, compromís amb els professionals, orientació a l’usuari, comunitat i salut, i entorn ambiental. El cercador també permet buscar accions per subàmbits o en funció de tres nivells d’acompliment (bàsic, mitjà i avançat), basats en estàndards locals i internacionals, així com en el manual d’acreditació de Centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya. Al mateix temps, cada acció està relacionada amb els ODS i inclou els indicadors associats.