Passos a seguir

Comunicació i sensibilització

En els quatre passos descrits per a la integració d’una gestió socialment i mediambientalment responsable és clau comptar amb un relat sobre el compromís institucional amb la sostenibilitat i impulsar accions de sensibilització i comunicació amb els diferents grups d’interès.​