Sobre la Guia

Per què invertir en sostenibilitat?

En totes les agendes internacionals i locals

L’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) són, actualment, el referent i el full de ruta a escala internacional en termes de sostenibilitat. Des de l’aprovació d’aquests objectius, Europa treballa per liderar la transformació cap a un model econòmic i social més sostenible, abordant la sostenibilitat com una política transversal, que té impacte en tots els àmbits. Cal destacar que els objectius de la Unió Europa en aquesta matèria són especialment ambiciosos i han comportat el desenvolupament d’un gran nombre de directrius i normatives europees, que afectaran totes les organitzacions a curt o mitjà termini.

En l’àmbit espanyol, el referent és l’Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, aprovada el 2021 i, a Catalunya, tenim el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030. Aquest Pla té com a objectiu l’assoliment dels 17 ODS mitjançant les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya, que es concreten en 920 compromisos adquirits pels diferents Departaments. D’aquests compromisos, 810 tenen a veure amb transformar Catalunya i 110, amb generar un impacte positiu al món.