Passos a seguir

Pas 1. Compromís

Formalitzar el compromís institucional és bàsic quan es vol integrar la sostenibilitat de manera estratègica i transversal a tota l’organització.

Aquest compromís, que ha d’emanar dels líders i ha de fer partícip tot l’equip humà, es pot formalitzar en diferents elements estratègics i documents clau, com són el Pla Estratègic; el propòsit i la missió, visió i valors; la Política de sostenibilitat o el Codi Ètic, entre altres.