Sobre la Guia

Presentació

El Consorci de Salut i Social de Catalunya té com a missió impulsar models de salut i socials excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d’alt valor afegit als seus associats.

Com a organització altament compromesa amb la sostenibilitat, la tenim integrada com a objectiu estratègic i treballem en la implementació d’accions enfocades al compliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En aquest marc, considerem que és necessari fer un pas més en l’impuls de la sostenibilitat i la gestió responsable en el sector de la salut i l’atenció social a Catalunya. Volem facilitar nous instruments a les organitzacions que contribueixin a reforçar el seu compromís ètic, social i ambiental. Aquesta Guia té com a finalitat sensibilitzar, acompanyar i dotar d’eines pràctiques a les entitats sanitàries i socials per iniciar-se i/o consolidar-se com a organitzacions sostenibles.

Aquesta Guia vol ser una crida a no restar indiferents davant un món que canvia ràpidament. Un canvi que requereix de noves iniciatives en tots els camps per millorar la resposta col·lectiva als principals reptes de sostenibilitat: la crisi climàtica i l’escassetat de recursos, la igualtat d’oportunitats i la gestió ètica i transparent.