El nom del domini https://guiasostenibilitat.consorci.org, està enregistrat a favor de Consorci de Salut i d’Atenció  Social de Catalunya, amb CIF P-0800004D i domicili social a Avinguda Tibidabo 21 08022-Barcelona (Barcelona). Telèfon de contacte 932 531 820 i adreça de correu electrònic consorci@consorci.org.

 

Modalitats de reutilització de la informació

El contingut de la web https://guiasostenibilitat.consorci.org es posa a disposició dels visitants de la mateixa sota llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

 

Usos permesos per aquesta llicència

  • Compartir: Podeu copiar i redistribuir el material disponible a la pàgina web, en qualsevol format i per qualsevol mitjà.

  • Adaptar: Podeu remesclar, transformar i crear una nova obra o document a partir de la infomació disponible a la pàgina web.

 

Requisits respecte dels usos permesos

  • Reconeixement: Heu de reconèixer, de manera apropiada, l’autoria de l’obra original, heu de fer esment a la llicència sota la qual s’utilitza la informació i heu d’indicar si heu fet algun canvi. La indicació del reconeixement es farà de manera que no suggereixi que el Consorci de Salut i Social de Catalunya dona suport, patrocina o participa de la vostra obra, excepte que se us hagi autoritzat expressament.

  • Ús No Comercial: El material disponible a la pàgina web no pot ser emprat amb finalitats comercials.

  • Compartir igual: En cas de remesclar, transformar o crear una nova obra a partir del material disponible en aquesta web, cal que difongueu aquesta nova obra amb la mateixa llicència que la aquí indicada.

  • Sense restriccions addicionals: No es permet aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a tercers de fer qualsevol cosa que la present llicència permet.

  • Podeu copiar i redistribuir el material disponible a la pàgina web, en qualsevol format i per qualsevol mitjà.

  • Adaptar: Podeu remesclar, transformar i crear una nova obra o document a partir de la informació

  • Compartir: Podeu copiar i redistribuir el material disponible a la pàgina web, en qualsevol format i per qualsevol mitjà.

  • Adaptar: Podeu remesclar, transformar i crear una nova obra o document a partir de la informació.

 

Llicències específiques

Determinats continguts es troben subjectes a llicències d’ús específiques quan les característiques, els continguts o la naturalesa de la informació incorporada així ho faci adient. 

Les condicions específiques complementàries contingudes en les llicències específiques poden tenir per objecte usos concrets autoritzats, Les condicions en que es pot emprar la informació subjecta a llicències específiques s’indicaran de manera clara i precisa.

El CSC perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol altra utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que puguin correspondre.

 

Exclusió de responsabilitat

El CSC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa es poguessin derivar; a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o de la transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.