Passos a seguir

Vols que t’ajudem a fer una gestió més sostenible i avançar en l’assoliment dels ODS? Descobreix els passos a seguir

Per on començo?

Clica sobre cada pas per avançar en la integració de la sostenibilitat en la teva organització.  En cada etapa, hi trobaràs les actuacions a dur a terme i consells pràctics per anar traçant un camí adaptat a la teva entitat. També et recomanem actuacions en l’àmbit de la comunicació i la sensibilització, com a  element transversal en tot el procés.

.

Pas 1. Compromís

Formalitzar el compromís institucional és bàsic quan es vol integrar la sostenibilitat de manera estratègica i transversal a tota l’organització.

Pas 2. Anàlisi

Un cop formalitzat el compromís institucional, caldrà fer una anàlisi del context extern i intern, amb la finalitat de determinar els aspectes relacionats amb la sostenibilitat que són clau per l’organització.​

Pas 3. Estrategia i Pla d'acció

Una vegada feta l’anàlisi interna i externa, caldrà estructurar l’estratègia de sostenibilitat, definir els objectius i articular el Pla d’Acció.​

Pas 4. Implementació, seguiment i avaluació

Un cop definida l’estratègia i el pla d’acció, caldrà dur a terme el desplegament del Pla de sostenibilitat, de manera transversal en tota l’organització, i fer el seguiment del grau d’implementació de les accions i dels resultats aconseguits.​

Comunicació i sensibilització

En els quatre passos descrits per a la integració d’una gestió socialment i mediambientalment responsable és clau comptar amb un relat sobre el compromís institucional amb la sostenibilitat i impulsar accions de sensibilització i comunicació amb els diferents grups d’interès.​