Sobre la Guia

Per què invertir en sostenibilitat?

La responsabilitat del sector

En aquest context global de transformació cap a un model de desenvolupament sostenible, els sectors sanitaris i socials s’enfronten a grans reptes, que comportaran canvis molt ràpids i disruptius a les organitzacions.

Aquests reptes tenen a veure amb la contribució del sector en la reducció de les desigualtats i amb la resposta que el serveis sanitaris hauran de donar als efectes del canvi climàtic en la salut física i mental de les persones. De fet, l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2021-2030 ja inclou mesures de salut pública per reduir la vulnerabilitat de la població als impactes del canvi climàtic: programes de vigilància i control d’aliments i de l’aigua de consum, la vigilància de malalties vectorials i el control de vectors, el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut i recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació de l’aire, especialment dirigides a la població més vulnerable. A tall d’exemple, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que la contaminació atmosfèrica provoca 7 milions de morts prematures cada any al planeta.

Al mateix temps, però, que el sector salut s’erigeix en motor de desenvolupament sostenible, també té una gran responsabilitat pel que fa a la petjada ambiental de l’activitat sanitària. Si fos un país, el sector sanitari seria el 5è emissor de CO2 del planeta i és responsable d’almenys el 5% de les emissions de la Unió Europea (UE). Alhora, els hospitals generen, de mitjana, 17 kg de residus diaris per llit i consumeixen el 2% de l’energia a escala estatal.

A més, el sanitari és un dels sectors que fa front a una major bretxa salarial. Segons l’Organització Internacional del Treball (OIT) i l’OMS, les dones que treballen en l’àmbit sanitari guanyen, de mitjana, un 24% menys que els homes. Un estudi presentat l’any 2022 pel CSC, conjuntament amb altres entitats, revela que més del 75% de les persones que treballen al sector sanitari i social a Catalunya són dones i, en canvi, només ocupen el 20% dels càrrecs directius.

El sector sanitari

Si fos un país

seria el emisor de CO2 del planeta

És responsable

d'almenys el 5% de les emissions de la UE

Els hospitals

Generen

17 kg de residus diaris per llit de mitjana al món

spain-map
Consumeixen

el 2% de l'energia a Espanya

Font. Laboratorio de la Ecoinnovación de la Fundación Forum Ambiental

El sector salut és una part del problema, però amb la implicació dels agents que en formem part podem passar a ser part de la solució. A través d’una gestió socialment i mediambientalment responsable, les entitats sanitàries i socials podem liderar les transformacions que ens han d’encaminar cap a un desenvolupament més sostenible.

Aquesta Guia vol ser la contribució del CSC per avançar en aquest camí. Ens hi acompanyes?