Sobre la Guia

Per què invertir en sostenibilitat?

Eix del Pla de Salut

A escala sectorial, el Pla de Salut de Catalunya 2021- 2025, com a instrument i marc de referència de totes les actuacions en matèria sanitària del Govern, també té en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El repte d’aquest Pla és avançar en la transformació del sistema sanitari adoptant una visió més àmplia de la salut, que va més enllà de l’absència de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones, l’entorn físic i social.

Així, el Pla de Salut incorpora noves formes de treball per aconseguir una atenció més integrada i resolutiva, i fer front, de manera decidida, a les desigualtats en salut i els seus determinants, amb intervencions transversals. En aquest sentit, es regeix per uns principis ètics que el caracteritzen: el respecte per les persones, la justícia social i equitat, la cura de les persones i l’entorn, i l’eficiència i sostenibilitat.

Entorn d’aquests principis, s’estructuren quatre grans línies estratègiques: la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, els entorns saludables, la integració de l’atenció a la salut i les palanques de canvi transversals.

En consonància amb el Pla de Salut, el 31% dels estàndards integrats en el sistema d’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya tenen a veure amb la sostenibilitat. Aquests estàndards queden recollits en el Cercador d’accions i recursos d’aquesta Guia

"El 31% dels estàndards de l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya tenen a veure amb la sostenibilitat"