• Aliances pels ODS i salut a totes les polítiques /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Aliances pels ODS i salut a totes les polítiques

    Les aliances i l’acció multisectorial són el camí per avançar cap a un futur més sostenible del sector, que estigui alineat amb els ODS i que integri la perspectiva de la salut en totes les polítiques, fent de la governança per a la salut i el benestar una prioritat més enllà del sector de la salut. Aquest enfocament, des d’un abordatge col·laboratiu, incorpora la mateixa salut, l’equitat i la sostenibilitat en la presa de decisions, implicant a tots els sectors i promocionant la salut a través d’una estratègia integrada.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Aliances pels ODS i salut a totes les polítiques

Aliances per la salut

Fomentar la participació de l’entitat en iniciatives sectorials i accions multisectorials, amb institucions públiques, administracions locals i supramunicipals, entitats socials i del tercer sector, corporacions professionals, proveïdors de salut i altres actors locals per avançar en la integració de l’enfocament “salut en totes les polítiques”, que faci de la governança per a la salut i el benestar una prioritat més enllà del sector de la salut.

L’enfocament “salut en totes les polítiques” integra dues perspectives: considera l’impacte d’altres sectors en la salut i l’impacte de la salut en altres sectors, i pretén integrar les consideracions de salut en totes les polítiques que es desenvolupen fora del sector de la salut però que tenen un impacte directe o indirecte en la salut de la població, especialment aquelles iniciatives que s’adrecen als grups més vulnerables de la societat.

ODS Relacionats
17. Aliances per a assolir els objectius
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació

145 (2a-03-D-01-E)

148 (2a-03-D-04-Q)

Indicadors