• Orientació a l'Usuari /
 • Qualitat i excel.lència
 • Qualitat i excel.lència

  La qualitat és un element estratègic en el qual es fonamenten els sistemes sanitaris actuals cercant la millora contínua i l’excel·lència. En aquest sentit, l’organització ha de dotar-se d’un Sistema de gestió de la qualitat com a element bàsic i estratègic.

  En aquest sentit, l’opinió dels usuaris, professionals i altres grups d’interès així com el coneixement de les seves expectatives és una eina de millora imprescindible en les organitzacions que cerquen l’excel·lència i avançar cap a la humanització de l’assistència. En el marc d’aquest sistema, cal establir també mecanismes que garanteixin la confidencialitat de les dades i de la informació clínica dels usuaris.

Acció

 • Orientació a l'Usuari
 • Qualitat i excel.lència

Atenció a l’usuari

Dissenyar una Política d’atenció a l’usuari que ha d’estar aprovada per la Direcció executiva. En l’elaboració d’aquesta Política s’ha de comptar amb l’opinió de la direcció, els comandaments i els grups d’interès recollida a través d’enquestes a pacients, a personal, reunions amb altres grups d’interès i informes. Cal designar una persona responsable de liderar la política d’atenció al client.

En el desplegament d’aquesta Política s’han de preveure unes normes on han de quedar reflectits els circuits de resposta i els casos en els que participa directament la direcció i un mecanisme de control de les respostes donades a l’usuari. En aquest sentit, s’ha de disposar d’informació escrita relativa a l’activitat desenvolupada per la unitat d’atenció al client i s’han de registrar la totalitat de les reclamacions i suggeriments rebuts, les respostes donades, el temps de demora en l’emissió de la resposta, el seguiment i les gestions fetes, l’àrea afectada i el responsable de donar la resposta.

La Política s’ha de revisar i actualitzar periòdicament en funció de l’evolució de l’entorn, de la seva efectivitat o de noves prioritats. En aquest sentit, s’han d’evaluar les mesures de millora implantades per tal de solucionar les deficiències detectades pels clients.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

61 (1c-01-E-01-E)

62 (1c-01-E-02-Q)

63 (1c-01-E-03-E)

64 (1c-01-E-04-E)

65 (1c-01-E-05-E)

70 (1c-01-D-01-E)

72 (1c-01-D-03-E)

73 (1c-01-D-04-Q)

74 (1c-01-R-01-E)

75 (1c-01-R-02-E)

414 (4c-03-D-14-E)

992 (5e-01-D-05-E)

997 (5e-01-D-10-E)

Indicadors

1026 (6a-01-01-17-Q)

Percepció del client respecte a la possibilitat d’expressar i manifestar els seus drets i les seves voluntats. Concretament respecte:

 • Coneixement de l’existència del llibre de reclamacions i suggeriments, i mecanisme per accedir-hi
 • Coneixement de la possibilitat d’expressió de voluntats anticipades
 • Coneixement de la possibilitat de participació en activitats de promoció de la salut
 • Atenció de reclamacions i suggeriments, i la seva comunicació
 • Atenció de les voluntats anticipades
 • Coneixement de la carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària;

 

1031 (6b-01-01-04-E)

Temps de resposta davant reclamacions.

Recuros de referència