• Entorn Ambiental /
  • Ús eficient dels recursos naturals
  • Ús eficient dels recursos naturals

    El sector salut és especialment intensiu en el consum de recursos naturals com l’energia, l’aigua i els combustibles fòssils, que per altra banda són recursos necessaris per prestar un bon servei a la ciutadania els 365 dies de l’any de manera ininterrompuda. En aquest marc, es presenten uns grans reptes per al sector en relació a l’ús eficient dels recursos naturals, els quals gestionats d’una manera òptima poden comportar un estalvi significatiu dels consums i, per tant, dels recursos econòmics associats.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Ús eficient dels recursos naturals

Càlcul de la petjada hídrica

Calcular la petjada hídrica de l’organització. La petjada hídrica és un indicador ambiental que mesura el volum d’aigua utilitzat al llarg de tota la cadena de valor per produir un bé de consum o un servei.

En el sector sanitari i assistencial poden ser d’especial rellevància la petjada hídrica blava, que és l’aigua provinent dels recursos hídrics utilitzada en el processos i activitats d’una organització, i la petjada gris, que es relaciona amb el volum necessari per depurar l’aigua que ha estat utilitzada per l’organització perquè torni a ser assimilable per la natura.

ODS Relacionats
6. Aigua neta i sanejament, 11. Ciutats i comunitats sostenibles
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors
Recuros de referència