• Compra responsable /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

    La compra responsable que integri aspectes ètics, socials i ambientals s’ha mostrat com un valuós instrument per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

    En aquest àmbit, els serveis sanitaris de finançament públic constitueixen, sens dubte, un dels sectors on la difusió d’aquests principis en els processos de compra i contractació pot tenir un major impacte positiu en el benestar i la salut de les persones treballadores, en la comunitat i en la protecció de l’entorn al llarg de tota la cadena de valor.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

Clàusules ètiques, socials i ambientals

Fomentar la integració de clàusules ètiques, socials i ambientals en els procediments de contractació, impulsant una contractació socialment responsable. Inicialment s’hauran de valorar quins aspectes relacionats amb la gestió ètica, responsable i sostenible es volen integrar en els processos de contractació, en el marc d’aplicació de la normativa de contractació del sector públic i en base als principis que s’hagin definit a la Política de contractació pública socialment responsable de l’entitat.

Així mateix, s’haurà de valorar en quines de les diferents fases del procediment de contractació es poden integrar aquests aspectes, fent seguiment posteriorment del compliment d’aquests criteris.

ODS Relacionats
12. Producció i consum responsables
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors