• Compra responsable /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

    La compra responsable que integri aspectes ètics, socials i ambientals s’ha mostrat com un valuós instrument per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

    En aquest àmbit, els serveis sanitaris de finançament públic constitueixen, sens dubte, un dels sectors on la difusió d’aquests principis en els processos de compra i contractació pot tenir un major impacte positiu en el benestar i la salut de les persones treballadores, en la comunitat i en la protecció de l’entorn al llarg de tota la cadena de valor.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

Codi de conducta per a les empreses proveïdores

Elaborar un codi de conducta per a les empreses proveïdores, que tingui com a propòsit garantir que els proveïdors estiguin alineats i respectin els principis bàsics definits per l’organització en relació a la gestió ètica, les pràctiques laborals i la protecció del medi ambient.

De manera inicial, s’impulsarà l’adhesió al codi de conducta a aquelles empreses proveïdores que hagin estat identificades amb un risc elevat d’incompliment d’alguns dels aspectes anteriorment esmentats, i s’anirà fent extensiva de manera progressiva a tots els proveïdors rellevants de l’organització.

Es podrà elaborar un codi de conducta de proveïdors propi, o també es podrà considerar l’adhesió a algun estàndar internacional en aquest àmbit.

ODS Relacionats
12. Producció i consum responsables, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors