• Lideratge i Bon Govern /
  • Missió i compromís
  • Missió i compromís

    Quan una organització defineix el seu propòsit, així com la seva missió, visió i valors, ha de fer un exercici de reflexió estratègica, integrant quin és el valor que es vol aportar a la societat i a l’entorn. A les organitzacions del sector salut aquesta proposta de valor pot anar més enllà de l’impacte positiu sobre la salut i el benestar de les persones, i pot integrar el compromís de l’organització amb la gestió ètica, responsable i sostenible.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Missió i compromís

Compromís amb la sostenibilitat en la missió, visió i valors

Definir la missió, visió i valors de l’organització integrant el compromís de l’entitat amb la sostenibilitat.

La missió, visió i valors han d’estar aprovades pel màxim òrgan de govern, han de ser comunicades de manera interna i externa, assegurant el seu coneixement per totes les persones que treballen per l’organització i en el seu nom, i s’han de revisar com a mínim cada tres anys per tal de garantir la seva vigència.

Per a la seva definició, s’ha de comptar amb la participació dels principals grups d’interès de l’organització, amb la finalitat d’assegurar que reflecteixen d’una manera global els trets més significatius de la cultura de l’entitat.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació

1 (1a-01-E-01-E)

2 (1a-01-D-01-Q)

3 (1a-01-D-02-E)

4 (1a-01-R-01-E)

125 (2a-01-E-05-E)

Indicadors

1040 (7a-01-01-01-E)

Grau de coneixement, d’acceptació i d’adhesió a la missió de l’organització

Recuros de referència