• Entorn Ambiental /
  • Ús eficient dels recursos naturals
  • Ús eficient dels recursos naturals

    El sector salut és especialment intensiu en el consum de recursos naturals com l’energia, l’aigua i els combustibles fòssils, que per altra banda són recursos necessaris per prestar un bon servei a la ciutadania els 365 dies de l’any de manera ininterrompuda. En aquest marc, es presenten uns grans reptes per al sector en relació a l’ús eficient dels recursos naturals, els quals gestionats d’una manera òptima poden comportar un estalvi significatiu dels consums i, per tant, dels recursos econòmics associats.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Ús eficient dels recursos naturals

Consum responsable de l’aigua

Implementar mesures per a l’estalvi i ús eficient de l’aigua, considerant el consum a serveis, sanitaris, dutxes i vestuaris; bugaderia; neteja; cuina i restauració i zones verdes.

A partir d’una diagnosi prèvia, iniciar les actuacions en aquelles activitats que generen un consum més elevat d’aigua i que disposen, per tant, d’un major potencial de reducció.

Per altra banda, explorar les possibilitats de reutilització de les aigües per determinades activitats o aprofitament de les aigües pluvials, per exemple per regar zones verdes.

ODS Relacionats
6. Aigua neta i sanejament, 11. Ciutats i comunitats sostenibles
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors

1108 (8a/b-02-01-09-E)

Consum d’aigua en relació amb l’activitat global.