• Compromís amb els professionals /
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

    El sistema de salut de Catalunya s’ha anat feminitzant. El 75% dels professionals sanitaris són dones i avui més del 70% dels estudiants de les facultats són noies. En llocs de direcció o responsabilitat jeràrquica, en canvi, només el 25% són dones.

    La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dret fonamental i la seva garantia segueix sent un dels reptes de les organitzacions, la qual cosa inclou llur obligació d’eliminar qualsevol tipus de discriminació, sigui directa o indirecta. A fi d’assegurar de manera efectiva la igualtat s’han de tenir en compte altres factors de discriminació múltiple prenent en consideració que la diversitat és una característica dels equips que integren les organitzacions sanitàries.

    Ens podem trobar amb diversitats d’origen, de gènere, d’orientació sexual, cultural, religiosa i generacional. Així, cal crear les condicions i impulsar les mesures necessàries per crear un entorn de treball que garanteixi la igualtat d’oportunitats dirigida a combatre qualsevol tipus de discriminació, partint del compliment de les obligacions contemplades en la normativa d’aplicació.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

Contractació de col.lectius vulnerables o en risc d’exclusió

L’entitat ha d’emprendre mesures per fomentar la incorporació de perfils poc representats en l’organització o amb una reduïda participació en el mercat de treball més enllà del que estableix la normativa d’aplicació per a la contractació de persones amb discapacitat.

A tal efecte, es poden cercar acords de col.laboració amb programes d’intermediació laboral d’Administracions públiques o entitats socials per tal que acompanyin en aquest procés d’integració laboral.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1091 (8a/b-01-03-02-E)

Es mesura la contractació de persones que formen part dels col·lectius desfavorits.