• Lideratge i Bon Govern /
  • Missió i compromís
  • Missió i compromís

    Quan una organització defineix el seu propòsit, així com la seva missió, visió i valors, ha de fer un exercici de reflexió estratègica, integrant quin és el valor que es vol aportar a la societat i a l’entorn. A les organitzacions del sector salut aquesta proposta de valor pot anar més enllà de l’impacte positiu sobre la salut i el benestar de les persones, i pot integrar el compromís de l’organització amb la gestió ètica, responsable i sostenible.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Missió i compromís

Definició del propòsit

Definir el propòsit de l’entitat. El propòsit ha d’ajudar a tenir una visió a llarg termini de l’organització, integrant la seva proposta de valor i fent èmfasi en l’impacte positiu que es pretén generar a la societat i al nostre entorn. No s’ha de centrar en l’activitat concreta que fem, sinó en quina és la nostra essència i com a través d’ella generem valor social i ambiental, més enllà del benefici econòmic.

El propòsit ha de ser aprovat pel màxim òrgan de govern i comunicat de manera interna i externa, garantint que és conegut per totes les persones que treballen per a l’organització i en el seu nom.

Per a la seva definició serà interessant comptar amb la participació dels principals grups d’interès, per tal d’assegurar que reflecteix els trets més significatius de la cultura de l’entitat, del seus valors i del benefici que es vol aportar a la societat i a l’entorn.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors
Recuros de referència