• Compromís amb els professionals /
  • Salut, Benestar i Seguretat
  • Salut, Benestar i Seguretat

    La pandèmia SARS-COV-2 ha afectat plenament els professionals de la salut que han estat exposats a un nou risc biològic amb tots els efectes negatius que aquesta situació ha comportat per la seva salut física i també mental. En aquest sentit, ha pres encara més rellevància la valoració de la salut i la seguretat dels professionals sanitaris i el paper de lideratge que han de desenvolupar les organitzacions de salut en el desplegament d’aquest àmbit de salut, benestar i seguretat.

    Una organització promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, i dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l’entorn laboral i en la comunitat en la que treballa.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Salut, Benestar i Seguretat

Enquesta de riscos psicosocials

L’exposició laboral a factors psicosocials s’ha identificat com una de les causes més rellevants d’absentisme laboral per motius de salut. En aquest sentit, cal dur a terme periòdicament, en el marc de l’activitat de prevenció de riscos laborals, una avaluació de riscos psicosocials que ha de permetre detectar factors de l’entorn laboral que poden generar danys psicosocials en els empleats.

Cal avaluar aquells factors de risc relacionats amb les condicions d’organització del treball (exigències psicològiques, conciliació, suport social, qualitat del lideratge, compensacions, relacions interpersonals, reconeixement, inseguretat, etc) que generen respostes conegudes com l’estrès i que poden ser precursores d’altres malalties.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors

1064 (7b-01-01-02-E)

Es mesura l’absentisme, per causes, i s’identifica el percentatge de cobertura