• Entorn Ambiental /
  • Ús eficient dels recursos naturals
  • Ús eficient dels recursos naturals

    El sector salut és especialment intensiu en el consum de recursos naturals com l’energia, l’aigua i els combustibles fòssils, que per altra banda són recursos necessaris per prestar un bon servei a la ciutadania els 365 dies de l’any de manera ininterrompuda. En aquest marc, es presenten uns grans reptes per al sector en relació a l’ús eficient dels recursos naturals, els quals gestionats d’una manera òptima poden comportar un estalvi significatiu dels consums i, per tant, dels recursos econòmics associats.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Ús eficient dels recursos naturals

Implementació d’un Sistema de Gestió Energètica ISO 50001

Implementar i certificar de manera externa un Sistema de Gestió Energètica en base a la norma ISO 50001, identificant les activitats que consumeixen més energia i activant un pla de mesures per minimitzar els consums més significatius que poden suposar una fuita de recursos energètics i econòmics.

La certificació es pot anar fent extensiva de manera progressiva als diferents centres que gestioni l’organització.

ODS Relacionats
7. Energia assequible i no contaminant, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors

1101 (8a/b-02-01-02-Q)

Nombre de certificats mediambientals i d’altres referents de sostenibilitat.

Recuros de referència