• Compromís amb els professionals /
  • Salut, Benestar i Seguretat
  • Salut, Benestar i Seguretat

    La pandèmia SARS-COV-2 ha afectat plenament els professionals de la salut que han estat exposats a un nou risc biològic amb tots els efectes negatius que aquesta situació ha comportat per la seva salut física i també mental. En aquest sentit, ha pres encara més rellevància la valoració de la salut i la seguretat dels professionals sanitaris i el paper de lideratge que han de desenvolupar les organitzacions de salut en el desplegament d’aquest àmbit de salut, benestar i seguretat.

    Una organització promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, i dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l’entorn laboral i en la comunitat en la que treballa.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Salut, Benestar i Seguretat

Implementació Empresa Familiarment Responsable

Implementar i certificar de manera externa el sistema de gestió Empresa Familiarment Responsable. L’EFR facilita la gestió dels processos de conciliació dels equips de professionals millorant la seva qualitat de vida i la de les seves famílies, més enllà del que està previst en la normativa vigent.

S’hi inclouen actuacions com els riscos psicosocials, la cura i atenció de les famílies i persones dependents, l’oci, la cultura, l’esport i la formació i el desenvolupament professional, entre d’altres.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors

1101 (8a/b-02-01-02-Q)

Nombre de certificats mediambientals i d’altres referents de sostenibilitat

Recuros de referència