• Entorn Ambiental /
  • Ús eficient dels recursos naturals
  • Ús eficient dels recursos naturals

    El sector salut és especialment intensiu en el consum de recursos naturals com l’energia, l’aigua i els combustibles fòssils, que per altra banda són recursos necessaris per prestar un bon servei a la ciutadania els 365 dies de l’any de manera ininterrompuda. En aquest marc, es presenten uns grans reptes per al sector en relació a l’ús eficient dels recursos naturals, els quals gestionats d’una manera òptima poden comportar un estalvi significatiu dels consums i, per tant, dels recursos econòmics associats.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Ús eficient dels recursos naturals

Impuls de la mobilitat sostenible

Elaborar un Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE), que reculli les actuacions encaminades a optimitzar la mobilitat dels professionals, usuaris i visitants, racionalitzant l’ús del vehicle privat i afavorint l’ús de modes de transport alternatius.

Els PDE són un requisit obligatori pels centres de treball d’administracions públiques i d’empreses públiques amb més de 200 treballadors i per centres de treball amb més de 500 treballadors o que generin una mobilitat amb més de 500 visitants habituals, segons estableix el Decret 152/2007.

ODS Relacionats
11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors