• Orientació a l'Usuari /
  • Recerca i Innovació
  • Recerca i Innovació

    La recerca és fonamental per millorar la salut dels ciutadans i per resoldre molts problemes de salut del territori. Invertir en recerca és posar les bases de la salut futura de la societat. Amb la recerca es vol incrementar el coneixement sobre els factors que incideixen sobre la salut i sobre les causes (genètiques, ambientals o socials) que provoquen les malalties.

    El coneixement generat investigant en salut permet un avenç significatiu en la implementació d’accions preventives, diagnòstiques i terapèutiques per poder actuar contra les malalties -tant des del punt de vista individual com poblacional-, així com per protegir i promocionar la salut.

Acció

  • Orientació a l'Usuari
  • Recerca i Innovació

Impuls del coneixement de l’impacte dels riscos ambientals sobre la salut

L’organització ha d’impulsar la recerca i fer el seguiment sobre l’estat de coneixement científic relatiu als possibles efectes del canvi climàtic sobre la salut.

Amb aquesta finalitat, cal actualitzar el coneixement i incrementar la capacitat dels professionals de la salut per detectar els efectes dels riscos ambientals sobre la salut, potenciar la gestió dels riscos i la vigilància i el control de la salut ambiental.

Una altra de les accions que pren importància és difondre els resultats obtinguts i accions que es desenvolupen sobre riscos ambientals per millorar el coneixement dels professionals i la ciutadania sobre l’impacte dels riscos ambientals sobre la salut de les persones i les comunitats.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 9. indústria, innovació i infraestructura
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors