• Orientació a l'Usuari /
  • Recerca i Innovació
  • Recerca i Innovació

    La recerca és fonamental per millorar la salut dels ciutadans i per resoldre molts problemes de salut del territori. Invertir en recerca és posar les bases de la salut futura de la societat. Amb la recerca es vol incrementar el coneixement sobre els factors que incideixen sobre la salut i sobre les causes (genètiques, ambientals o socials) que provoquen les malalties.

    El coneixement generat investigant en salut permet un avenç significatiu en la implementació d’accions preventives, diagnòstiques i terapèutiques per poder actuar contra les malalties -tant des del punt de vista individual com poblacional-, així com per protegir i promocionar la salut.

Acció

  • Orientació a l'Usuari
  • Recerca i Innovació

Innnovació i col·laboració amb centres de recerca i institucions educatives

La Direcció ha d’establir les línies estratègiques adequades sobre l’evolució de la demanda sanitària i la modificació de l’entorn així com identificar i comunicar les innovacions que poden ser efectives en la cobertura de les necessitats dels usuaris.

Així, en el marc del Pla de gestió de la informació, ha de garantir una captació sistemàtica d’informació referida a la demanda actual i potencial que determini el perfil demogràfic, socieconòmic, epidemiològic i cultural dels usuaris atesos.

En aquest àmbit prèn especial rellevància la col.laboració amb les universitats, centres de recerca i altres entitats educatives per a col.laborar, entre d’altres aspectes, amb projectes de recerca o amb la recepció d’estudiants en pràctiques.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 9. indústria, innovació i infraestructura
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

121 (2a-01-E-01-E)

123 (2a-01-E-03-Q)

133 (2a-01-D-06-E)

344 (4a-04-E-06-E)

Indicadors

1092 (8a/b-01-03-03-Q)

Inversió en investigació.

1093 (8a/b-01-03-04-Q)

Projectes en col.laboració amb la universitat o altres entitats.

1098 (8a/b-01-05-03-E)

Nombre d’alumnes en pràctiques a l’organització, per hores i per col.lectius.

1113 (8a/b-03-01-01-E)

Nombre de premis / reconeixements d’entitats socials i d’entitats científiques a l’organització i / o persones.

Recuros de referència