• Compromís amb els professionals /
  • Desenvolupament professional i participació
  • Desenvolupament professional i participació

    Els i les professionals de la sanitat són els pilars determinants de la prestació de serveis de salut a la ciutadania, i alhora són els actors principals i agents clau de transformació del sistema de salut. En aquest sentit, l’organització ha de fomentar el seu desenvolupament competencial per a que gaudeixin d’alts nivells de formació, capacitació i professionalitat. Alhora, i per incrementar també el seu compromís amb la institució, l’entitat ha d’articular diferents mecanismes de participació per incorporar de manera sistemàtica la seva veu.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Desenvolupament professional i participació

Mecanismes de participació interna

Disposar d’un sistema intern que faciliti l’accessibilitat, l’escolta activa i la capacitat de resposta a les qüestions i inquietuds del personal sobre la pròpia organització a partir de l’articulació de diferents canals: bústia de suggeriments, consultes periòdiques o grups de discussió.

Com a mecanisme de participació interna, es pot també dissenyar un programa per incentivar la participació dels professionals en activitats o grups de treball sobre qüestions estratègiques i operatives de l’organització.

El programa ha de contemplar també els mecanismes per difondre l’activitat dels grups així com els resultats obtinguts. Ha de definir tanmateix el funcionament del grup i la seva manera de treballar: objectius, monitoratge, temps assignat, calendari.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

104 (1d-01-E-02-E)

105 (1d-01-E-03-Q)

106 (1d-01-E-04-Q)

107 (1d-01-E-05-E)

109 (1d-01-D-02-E)

110 (1d-01-D-03-Q)

113 (1d-01-R-02-E)

262 (3c-01-E-01-E)

263 (3c-01-E-02-Q)

264 (3c-01-E-03-Q)

284 (3d-02-D-04-Q)

358 (4b-01-E-06-Q)

Indicadors

1042 (7a-01-01-03-Q)

Es mesura el grau de coneixement, acceptació i participació en el pla estratègic