• Entorn Ambiental /
  • Residus i economia circular
  • Residus i economia circular

    A la xarxa sanitària de Catalunya es generen diariament més de 96 tones de residus hospitalaris. Tot i què en aquest àmbit la generació de residus especials és rellevant, s’estima que prop del 50% dels residus d’un centre sanitari són residus assimilables a urbans, com cartró i paper, material d’oficina, jardineria i altres, i la major part d’ells es podria reutilitzar o reciclar. Aquest fet, i en línia amb les últimes tendències relacionades amb l’economia circular, presenta per al sector grans reptes i oportunitats.
    Per altra banda, en un context socioeconòmic com l’actual, no actuar contra el malbaratament alimentari i destinar com a residus aliments de qualitat, segurs, i saludables té un elevat cost econòmic, social i ambiental.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Residus i economia circular

Mesures de reducció de residus

Definir uns principis i criteris de reducció i minimització en la generació de residus, per exemple a través de plans de reducció i optimització de residus.

De manera general, en l’àmbit de la reducció de residus s’haurà d’assegurar que es dona compliment en tot moment als requeriments establerts pel marc normatiu vigent, i de manera especial en referència a la reducció del consum de determinats productes de plàstic d’un sol ús i a la incorporació de criteris mediambientals i de prevenció de la generació de residus a les compres del sector públic. Així mateix, també s’hauran d’observar les mesures de prevenció i els objectius marc de reducció establerts pel marc normatiu vigent.

ODS Relacionats
12. Producció i consum responsables, 14. Vida submarina
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

462 (4c-06-D-04-E)

Indicadors

1104 (8a/b-02-01-05-Q)

Percentatge de tot tipus de residus minimitzats.