• Entorn Ambiental /
  • Ús eficient dels recursos naturals
  • Ús eficient dels recursos naturals

    El sector salut és especialment intensiu en el consum de recursos naturals com l’energia, l’aigua i els combustibles fòssils, que per altra banda són recursos necessaris per prestar un bon servei a la ciutadania els 365 dies de l’any de manera ininterrompuda. En aquest marc, es presenten uns grans reptes per al sector en relació a l’ús eficient dels recursos naturals, els quals gestionats d’una manera òptima poden comportar un estalvi significatiu dels consums i, per tant, dels recursos econòmics associats.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Ús eficient dels recursos naturals

Mesures d’eficiència en el consum de l’energia

Implementar mesures per fer un ús més eficient de l’energia.

Entre d’altres qüestions, es pot prioritzar la introducció de tecnologies i equips avançats amb millors rendiments energètics o avaluar la demanda i l’ús de les instal·lacions per adequar-les a les necessitats energètiques reals, en àmbits com per exemple l’automatització dels equips de refrigeració i calefacció o sistemes intel·ligents de detecció de presència per ajustar el consum lumínic en estances poc transitades.

Les accions de reducció s’hauran de valorar sota una perspectiva d’inversió i estalvis energètics i econòmics aconseguits, i s’haurà d’avaluar periòdicament la seva efectivitat. S’haurà de portar a terme un control d’emissions i eficiència energètica de l’edifici i de les instal·lacions.

ODS Relacionats
7. Energia assequible i no contaminant, 9. indústria, innovació i infraestructura, 11. Ciutats i comunitats sostenibles
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació

392 (4c-02-D-13-Q)

393 (4c-02-D-14-Q)

394 (4c-02-D-15-Q)

396 (4c-02-R-02-Q)

Indicadors

1102 (8a/b-02-01-03-Q)

Inversió realitzada en equipaments i tecnologia més neta.

1106 (8a/b-02-01-07-E)

Consum d’electricitat en relació amb l’activitat global.

1107 (8a/b-02-01-08-E)

Consum de combustible en relació amb l’activitat global.