• Lideratge i Bon Govern /
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès

    La transparència, la comunicació i l’escolta activa han de ser uns elements clau a l’estratègia de sostenibilitat d’una organització. Seguint aquests principis, el compromís institucional amb la gestió ètica, responsable i sostenible haurà d’integrar aspectes relacionats amb la resposta a les necessitats i expectatives dels grups d’interès, i de manera especial aquelles qüestions relacionades amb les persones usuàries i els i les professionals que formen part de la nostra l’entitat.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès

Model de relació amb els grups d’interès

Elaborar el mapa dels grups d’interès amb els que es relaciona l’entitat, entre els que poden destacar les persones usuàries, els i les professionals, les administracions públiques i entitats reguladores, els proveïdors assistencials o la comunitat, i identificar les seves expectatives i necessitats, integrant aquestes qüestions en el Pla Estratègic i assegurant la implementació d’actuacions concretes i accions per donar-hi resposta.

La identificació de necessitats i expectatives s’haurà de portar a terme amb la interacció directa dels grups d’interès, haurà de comptar amb la participació dels líders de l’organització i haurà de ser revisada de manera periòdica, amb la finalitat de garantir la seva vigència.

L’organització haurà d’explicitar els factors clau d’èxit per a cadascun dels grups d’interès i s’haurà de fer seguiment de com es dona resposta a aquests factors. També s’hauran de contemplar els canals existents amb cadascun dels grups d’interès, amb la finalitat de garantir una comunicació bidireccional.
Per altra banda, seria interessat implicar als grups d’interès rellevants en els processos de gestió del canvi.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

118 (1e-01-D-03-Q)

127 (2a-01-E-07-Q)

132 (2a-01-D-05-E)

134 (2a-01-D-07-E)

136 (2a-02-E/D-01-E)

137 (2a-02-E-02-E)

138 (2a-02-E-03-Q)

139 (2a-02-D-01-Q)

140 (2a-02-R-01-Q)

141 (2a-02-R-02-E)

Indicadors
Recuros de referència