• Compromís amb els professionals /
  • Disseny i estructura de l'organització
  • Disseny i estructura de l'organització

    Les persones constitueixen el bé més valuós de l’organització. L’estructura i l’organització del treball, les condicions de treball i la política de recursos humans són aspectes indispensables a gestionar per part de la Direcció per poder donar una atenció sanitària de qualitat.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Disseny i estructura de l'organització

Organigrama

Elaborar un organigrama explícit, complet i vigent, que ha de ser aprovat per l’òrgan de màxima direcció i ha de contemplar els mecanismes per a la seva revisió periòdica.

L’organigrama ha de contenir les relacions, dependències i responsabilitats de les persones que formen part de l’organització i s’ha de garantir que totes les funcions directives tenen un responsable.

L’organigrama vigent ha de ser comunicat a tota l’organització i ha d’estar fàcilment accessible per a totes les persones que treballen en el centre.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

5 (1b-01-E/D-01-E)

6 (1b-01-E-02-Q)

9 (1b-01-D-01-E)

10 (1b-01-R-01-E)

Indicadors
Recuros de referència