• Lideratge i Bon Govern /
  • Missió i compromís
  • Missió i compromís

    Quan una organització defineix el seu propòsit, així com la seva missió, visió i valors, ha de fer un exercici de reflexió estratègica, integrant quin és el valor que es vol aportar a la societat i a l’entorn. A les organitzacions del sector salut aquesta proposta de valor pot anar més enllà de l’impacte positiu sobre la salut i el benestar de les persones, i pot integrar el compromís de l’organització amb la gestió ètica, responsable i sostenible.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Missió i compromís

Participació en iniciatives multisectorials de promoció de la sostenibilitat

Promoure la participació en iniciatives externes, associacions i fòrums de referència que serveixin de punt de trobada, d’intercanvi d’experiències i de vies de col·laboració amb organitzacions d’altres sectors per promoure la gestió ètica, responsable i sostenible.

La participació en aquestes iniciatives multisectorials ha d’ajudar a l’entitat a identificar noves oportunitats de millora, augmentant el seu impacte positiu en les persones, la comunitat i el medi ambient.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides, 17. Aliances per a assolir els objectius
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors
Recuros de referència