• Emergència climàtica i contaminació ambiental /
  • Entorn Ambiental
  • Emergència climàtica i contaminació ambiental

    Si el sector salut fos un país, seria el cinquè emissor més gran del planeta. Amb aquestes dades, i en un context de crisi climàtica, es posa de manifest la rellevància de conduir al sector cap a un camí de baixes emissions, alineant d’aquesta manera els objectius mundials de salut amb els objectius mundials en matèria climàtica. Si s’aconseguís alinear el desenvolupament, el creixement i la inversió en salut amb els objectius climàtics globals, el 10 % de l’economia mundial que representa el sector de la salut podria ajudar a impulsar la descarbonització i propiciar un futur climàticament més sostenible, equitatiu i saludable.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Emergència climàtica i contaminació ambiental

Participació en projectes de compensació

Una vegada s’hagin mesurat les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’organització i implementat les accions de reducció, es pot valorar compensar part o la totalitat de les emissions que no hagin pogut ser reduïdes.

Amb aquesta finalitat, es pot participar en programes i projectes de compensació d’emissions, valorant les iniciatives impulsades a l’entorn local. L’objectiu final en aquest àmbit podria situar-se en arribar a ser una organització neutra en carboni.

ODS Relacionats
13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

E1-10

Emissions GEH totals.