• Compromís amb els professionals /
  • Disseny i estructura de l'organització
  • Disseny i estructura de l'organització

    Les persones constitueixen el bé més valuós de l’organització. L’estructura i l’organització del treball, les condicions de treball i la política de recursos humans són aspectes indispensables a gestionar per part de la Direcció per poder donar una atenció sanitària de qualitat.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Disseny i estructura de l'organització

Pla d’acollida

Dissenyar un Pla d’acollida general – inclòs en el Pla de Recursos Humans- per al nou personal que s’ha de revisar i actualitzar periòdicament.

A més del Pla general, també cal estructurar un programa d’acollida específic per al lloc de treball que contempli les normes de funcionament intern de departament o de servei.

Tot el personal, sigui estable o personal temporal, ha de tenir accés al programa d’acollida com a màxim en el moment de la seva incorporació.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

3a-01-E-09-E;

3a-01-D-05-Q

3a-01-D-06-Q;

3a-03-D-03-E

3b-01-D-03-Q;

3d-01-E/R-01-E

3d-01-D-01-Q;

3d-01-D-02-E

3d-01-D-03-Q;

3d-01-R-01-E

Indicadors

7b-01-01-04-Q

Es mesura el grau de compliment del pla d’acollida per a les noves incorporacions

Recuros de referència