• Compromís amb els professionals /
  • Disseny i estructura de l'organització
  • Disseny i estructura de l'organització

    Les persones constitueixen el bé més valuós de l’organització. L’estructura i l’organització del treball, les condicions de treball i la política de recursos humans són aspectes indispensables a gestionar per part de la Direcció per poder donar una atenció sanitària de qualitat.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Disseny i estructura de l'organització

Pla d’acollida

Dissenyar un Pla d’acollida general – inclòs en el Pla de Recursos Humans- per al nou personal que s’ha de revisar i actualitzar periòdicament.

A més del Pla general, també cal estructurar un programa d’acollida específic per al lloc de treball que contempli les normes de funcionament intern de departament o de servei.

Tot el personal, sigui estable o personal temporal, ha de tenir accés al programa d’acollida com a màxim en el moment de la seva incorporació.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

177 (3a-01-E-09-E)

187 (3a-01-D-05-Q)

188 (3a-01-D-06-Q)

210 (3a-03-D-03-E)

224 (3b-01-D-03-Q)

274 (3d-01-E/R-01-E)

275 (3d-01-D-01-Q)

276 (3d-01-D-02-E)

277 (3d-01-D-03-Q)

278 (3d-01-R-01-E)

Indicadors

1066 (7b-01-01-04-Q)

Es mesura el grau de compliment del pla d’acollida per a les noves incorporacions

Recuros de referència