• Compromís amb els professionals /
 • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat
 • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

  El sistema de salut de Catalunya s’ha anat feminitzant. El 75% dels professionals sanitaris són dones i avui més del 70% dels estudiants de les facultats són noies. En llocs de direcció o responsabilitat jeràrquica, en canvi, només el 25% són dones.

  La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dret fonamental i la seva garantia segueix sent un dels reptes de les organitzacions, la qual cosa inclou llur obligació d’eliminar qualsevol tipus de discriminació, sigui directa o indirecta. A fi d’assegurar de manera efectiva la igualtat s’han de tenir en compte altres factors de discriminació múltiple prenent en consideració que la diversitat és una característica dels equips que integren les organitzacions sanitàries.

  Ens podem trobar amb diversitats d’origen, de gènere, d’orientació sexual, cultural, religiosa i generacional. Així, cal crear les condicions i impulsar les mesures necessàries per crear un entorn de treball que garanteixi la igualtat d’oportunitats dirigida a combatre qualsevol tipus de discriminació, partint del compliment de les obligacions contemplades en la normativa d’aplicació.

Acció

 • Compromís amb els professionals
 • Igualtat d'oportunitats i gestió de la diversitat

Pla de Gestió de la diversitat

L’organització ha de dur a terme una gestió activa de la diversitat i per això és recomanable desenvolupar les següents accions:

 • Identificació i anàlisi dels diferents perfils de diversitat (entre d’altres: origen, edat, gènere, orientació sexual, religió).
 • Identificació de les necessitats i expectatives de cadascun d’ells
 • Definició d’un Pla d’acció
 • Seguiment dels resultats

El Pla de diversitat, que es pot incorporar en el Pla d’igualtat, ha de garantir la protecció del personal enfront de conductes discriminatòries personals i ha de preveure l’existència d’instruments per a la prevenció, detecció i actuació davant d’actituds abusives, discriminatòries, vexatòries o d’altres tipus.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació

293 (3e-02-E-04-E)

Indicadors

1084 (7b-01-05-01-E)

Es mesuren els incidents i les denúncies contra la dignitat personal, l’abús de poder, l’assetjament, les agressions i altres problemàtiques.