• Entorn Ambiental /
  • Ús eficient dels recursos naturals
  • Ús eficient dels recursos naturals

    El sector salut és especialment intensiu en el consum de recursos naturals com l’energia, l’aigua i els combustibles fòssils, que per altra banda són recursos necessaris per prestar un bon servei a la ciutadania els 365 dies de l’any de manera ininterrompuda. En aquest marc, es presenten uns grans reptes per al sector en relació a l’ús eficient dels recursos naturals, els quals gestionats d’una manera òptima poden comportar un estalvi significatiu dels consums i, per tant, dels recursos econòmics associats.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Ús eficient dels recursos naturals

Pla de gestió energètica i de subministraments

Elaborar un Pla de gestió energètica i de subministraments, que pot estar integrat dins del pla de manteniment de l’edifici.

Aquest pla i el conjunt d’actuacions de millora per assolir els objectius d’estalvi es poden realitzar en col·laboració amb empreses de serveis energètics. Aquesta col·laboració es podrà articular a través de models contractuals com el model de rendiment energètic amb estalvis garantits o el model de gestió energètica.

ODS Relacionats
7. Energia assequible i no contaminant, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

379 (4c-02-E-03-E)

Indicadors