• Entorn Ambiental /
  • Ús eficient dels recursos naturals
  • Ús eficient dels recursos naturals

    El sector salut és especialment intensiu en el consum de recursos naturals com l’energia, l’aigua i els combustibles fòssils, que per altra banda són recursos necessaris per prestar un bon servei a la ciutadania els 365 dies de l’any de manera ininterrompuda. En aquest marc, es presenten uns grans reptes per al sector en relació a l’ús eficient dels recursos naturals, els quals gestionats d’una manera òptima poden comportar un estalvi significatiu dels consums i, per tant, dels recursos econòmics associats.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Ús eficient dels recursos naturals

Pla de manteniment i millora de l’edifici i de les instal·lacions

Elaborar un Pla de manteniment i millora de l’edifici i de les instal·lacions que gestioni l’organització, amb la finalitat d’assegurar un ús eficient dels recursos. Caldrà posar èmfasi en el control de sistemes elèctrics, d’aigua, ventilació i aire condicionat, calefacció, emmagatzematge de residus i equips informàtics, entre d’altres.

El pla haurà d’estar dotat econòmicament i haurà de comptar amb una o diverses persones responsables designades per direcció i haurà d’assegurar els mecanismes per detectar, planificar i prioritzar les millores a partir de procediments com la identificació de necessitats per servei, revisions periòdiques, informes de manteniment, incidències o auditories específiques. Així mateix, es podran valorar els suggeriments i les reclamacions rebudes per part de les persones usuàries i del personal per incloure noves actuacions.

Es recomana valorar periòdicament les millores realitzades mitjançant anàlisi d’indicadors, revisions periòdiques i/o auditories.

ODS Relacionats
7. Energia assequible i no contaminant, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció pel clima
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

370 (4c-01-E-01-E)

371 (4c-01-E-02-Q)

375 (4c-01-D-03-E)

377 (4c-02-E-01-E)

395 (4c-02-R-01-Q)

Indicadors

1105 (8a/b-02-01-06-Q)

Despesa realitzada per al manteniment i la inversió en millores en la façana i entorn de l’edifici.