• Compra responsable /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

    La compra responsable que integri aspectes ètics, socials i ambientals s’ha mostrat com un valuós instrument per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

    En aquest àmbit, els serveis sanitaris de finançament públic constitueixen, sens dubte, un dels sectors on la difusió d’aquests principis en els processos de compra i contractació pot tenir un major impacte positiu en el benestar i la salut de les persones treballadores, en la comunitat i en la protecció de l’entorn al llarg de tota la cadena de valor.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

Política de compres responsables i integració de criteris ètics, socials i ambientals en la selecció i avaluació d’empreses proveïdores

Definir els criteris de responsabilitat social que integrin aspectes relacionats amb la gestió ètica, el bon govern, la dimensió ambiental i d’impacte laboral i social que siguin rellevants per a l’organització per incloure’ls a la Política de compres responsables. Aquesta política detallarà els principis que s’hauran de considerar tant en els processos d’homologació, selecció i avaluació periòdica d’empreses proveïdores com en la integració de clàusules ètiques, socials i ambientals en els procediments de contractació.

La política s’haurà de revisar i actualitzar periòdicament, en funció de l’evolució de l’entorn, de la seva efectivitat o de noves prioritats, i s’haurà de difondre i donar a conèixer a les empreses proveïdores en la part que les afecti. La direcció executiva hauria de participar tant en la definició de la Política de compres responsables com en la concreció de les normes de selecció i avaluació de proveïdors que es derivin d’aquesta.

Les entitats que pertanyen al sector públic hauran d’assegurar que en la definició dels principis de compra responsable i en la integració d’aquests en els processos de contractació es dona resposta en tot moment a la normativa de contractació del sector públic.

ODS Relacionats
12. Producció i consum responsables
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

77 (1c-02-E-02-E)

78 (1c-02-E-03-E)

81 (1c-02-D-01-E)

82 (1c-02-D-02-E)

83 (1c-02-D-03-Q)

87 (1c-02-R-02-Q)

307 (4a-01-E/D-03-E)

339 (4a-04-E-01-E)

346 (4a-04-D-02-Q)

Indicadors