• Accessibilitat als serveis /
 • Orientació a l'Usuari
 • Accessibilitat als serveis

  Les polítiques en matèria d’accessibilitat en l’àmbit de la salut són necessàries per garantir el dret de tothom, en condicions igualitàries i de no discriminació, a la salut. Pren especial rellevància considerar les necessitats d’usuaris d’especial protecció (dones embarassades, infants, gent gran i persones amb discapacitat) i adoptar polítiques i programes per a donar-hi resposta.

Acció

 • Orientació a l'Usuari
 • Accessibilitat als serveis

Política de marketing responsable

Dissenyar una Política de màrqueting en la que es doni a conèixer la cartera de serveis, la proposta de valor respecte al prestigi de marca i l’excel.lència en el desplegament de serveis.

En la Política cal incorporar els principis que han de guiar les accions de publicitat i màrqueting pel que fa a la promoció dels serveis. Aquests principis han de considerar, almenys, els següents aspectes:

 • Protecció de públics vulnerables.
 • Obtenció i custòdia responsables de les dades personals.
 • Criteris responsables de selecció d’elements de màrqueting, inclosos materials o en el desenvolupament d’esdeveniments.
 • Relació amb els mitjans de comunicació.
 • Llenguatge i to de les comunicacions.
ODS Relacionats
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació

91 (1c-03-E-04-Q)

Indicadors
Recuros de referència