• Compromís amb la comunitat /
  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

    La salut i el benestar no es distribueixen d’una manera uniforme a tota la societat. La promoció de la salut física i emocional de la població requereix intervencions destinades a millorar la capacitació de les persones i les comunitats per incrementar el control sobre la seva pròpia salut. Cada vegada més els estudis se centren en les desigualtats socials prenent les condicions socioeconòmiques (l’educació, la situació i les condicions laborals, el nivell d’ingressos, l’accés a l’habitatge, etc) com a principals factors explicatius de les diferències observades en els resultats de la salut.

    L’impacte multidimensional i estructural del gènere requereix una incorporació transversal de la perspectiva de gènere i tenir en compte altres eixos de desigualtat (origen, edat, situació econòmica, etc) en tots els nivells d’intervenció.

Acció

  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

Política de Promoció de la Salut i foment d’habits saludables

L’organització ha de plasmar el seu compromís amb la societat en la qual s’integra establint una Política escrita de Promoció de la Salut i promoció d’habits saludables i que ha d’anar orientada a pacients, a familiars, professionals, comunitat i medi ambient.

La Política s’ha d’aprovar per la direcció executiva. És especialment rellevant en aquesta Política – pel que fa a la comunitat- prestar atenció a la criança saludable dels infants fins als tres anys i a la promoció d’un envelliment actiu i saludable sobretot en les persones en situació de vulnerabilitat.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

96 (1c-04-E-01-E)

100 (1c-04-D-01- E)

102 (1c-04-R-02 -Q)

Indicadors
Recuros de referència