• Orientació a l'Usuari /
 • Qualitat i excel.lència
 • Qualitat i excel.lència

  La qualitat és un element estratègic en el qual es fonamenten els sistemes sanitaris actuals cercant la millora contínua i l’excel·lència. En aquest sentit, l’organització ha de dotar-se d’un Sistema de gestió de la qualitat com a element bàsic i estratègic.

  En aquest sentit, l’opinió dels usuaris, professionals i altres grups d’interès així com el coneixement de les seves expectatives és una eina de millora imprescindible en les organitzacions que cerquen l’excel·lència i avançar cap a la humanització de l’assistència. En el marc d’aquest sistema, cal establir també mecanismes que garanteixin la confidencialitat de les dades i de la informació clínica dels usuaris.

Acció

 • Orientació a l'Usuari
 • Qualitat i excel.lència

Política d’humanització de l’assistència

Disposar d’una Política d’humanització de l’assistència on s’estableixin els principals valors i objectius que l’organització decideixi adoptar en relació amb la humanització de l’assistència.

Per a implementar la Política cal estructurar un pla de millora de l’humanització liderat per a una comissió o grup de treball que coordini els diferents projectes i iniciatives relacionades que han d’incloure:

 • Accions formatives específiques sobre humanització de l’assistència per tal de desplegar la cultura d’humanització entre els professionals.
 • Procediment específic on s’estableixi com s’han d’identificar i comunicar els professionals amb els pacients.
 • L’adequació d’infraestructures i “ambients amables” (infraestructura adaptada a tipus de pacients, decoració d’espais i mobiliari, sales de dol, etc.).
 • Manuals d’estil o procediments d’atenció al pacient de forma humanitària: tracte, confort, intimitat, privacitat, comunicació, etc.
 • En el procés quirúrgic, utilització d’eines per minimitzar l’ansietat del pacient i millorar el seu estat emocional (per exemple a través de musicoteràpia, explicacions del procés quirúrgic a través de vídeos o tutorials, acompanyament del pacient a la zona quirúrgica, etc.)
 • Per a pacients necessitats (pacient pediàtrics, discapacitats, gent gran, etc.), crear un registre de confort emocional de l’usuari, per tal d’identificar les seves necessitats d’acord a les seves característiques.
ODS Relacionats
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

1002 (5e-02-E-01-E)

1003 (5e-02-E-02-E)

1004 (5e-02-E-03-E)

1005 (5e-02-E-04-E)

1006 (5e-02-E-05-Q)

1007 (5e-02-E-06-Q)

1008 (5e-02-E-07-Q)

1009 (5e-02-E-08-Q)

Indicadors
Recuros de referència