• Compromís amb els professionals /
 • Salut, Benestar i Seguretat
 • Salut, Benestar i Seguretat

  La pandèmia SARS-COV-2 ha afectat plenament els professionals de la salut que han estat exposats a un nou risc biològic amb tots els efectes negatius que aquesta situació ha comportat per la seva salut física i també mental. En aquest sentit, ha pres encara més rellevància la valoració de la salut i la seguretat dels professionals sanitaris i el paper de lideratge que han de desenvolupar les organitzacions de salut en el desplegament d’aquest àmbit de salut, benestar i seguretat.

  Una organització promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, i dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l’entorn laboral i en la comunitat en la que treballa.

Acció

 • Compromís amb els professionals
 • Salut, Benestar i Seguretat

Política i Programa de Protecció i Promoció de la Salut

Establir una Política de Protecció i Promoció de la Salut com a part de la millora continua enfocada a millorar els resultats en salut dels i les professionals de l’entitat. A tal efecte cal estructurar un Programa per a la promoció i la protecció preventiva de la salut que superi les exigències de la Llei i que estableixi les condicions pel desenvolupament de llocs de treball segurs i saludables, integrant activitats de promoció i adquisició de la salut. Aquest programa ha d’incloure:

 • L’inventari de riscos laborals per les instal.lacions i els diferents llocs de treball
 • El pla de formació general i específic per a la protecció de la salut, les pautes d’actuació en cas d’accident o detecció d’incidències
 • El pla d’actuació correctiva i/o preventiva, prioritzada i temporalizada dels factors determinants del risc.

A més, i en l’àmbit de la promoció de la salut, es poden preveure el desenvolupament de programes per a la millora de la qualitat de vida, educació per a la salut i comportaments saludables, entre d’altres aspectes.

Aquest programa inclou tant accions informatives com formatives sobre hàbits saludables a la feina (ergonomia, seguretat i higiene, alimentació, descansos, hidratació, activitat física, etc) i informació sobre la seguretat de les instal.lacions. Periòdicament s’ha de dur a terme l’anàlisi de resultats obtinguts en relació a la implementació de les mesures de promoció de la salut, avaluar-ne la seva eficàcia i fer-ne difusió.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

99 (1c-04-E-04-Q)

100 (1c-04-D-01-E)

179 (3a-01-E-11-E)

180 (3a-01-E-12-E)

291 (3e-02-E-02-E)

298 (3e-02-D-03-E)

302 (3e-02-R-02-E)

Indicadors

1061 (7a-01-01-22-E)

Es mesura la percepció del personal respecte a la seguretat en el lloc de treball

1062 (7a-01-01-23-Q)

Es mesura la percepció del personal respecte a la seguretat i la protecció personal davant agressions físiques, assetjament i altres situacions de risc

1076 (7b-01-04-01-E)

Es mesura el grau de compliment de la formació anual en salut laboral