• Lideratge i Bon Govern /
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès

    La transparència, la comunicació i l’escolta activa han de ser uns elements clau a l’estratègia de sostenibilitat d’una organització. Seguint aquests principis, el compromís institucional amb la gestió ètica, responsable i sostenible haurà d’integrar aspectes relacionats amb la resposta a les necessitats i expectatives dels grups d’interès, i de manera especial aquelles qüestions relacionades amb les persones usuàries i els i les professionals que formen part de la nostra l’entitat.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Transparència i diàleg amb els grups d'interès

Portal de transparència

En el marc de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’haurà de garantir el manteniment i l’actualització de continguts del Portal de Transparència, en relació a la informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, contractació pública i activitat subvencional, facilitant l’accés, consulta i comprensió de la informació.

En el marc del compromís institucional amb la transparència de la informació, es pot incorporar al Portal de Transparència altra informació no requerida per la normativa, i que faci referència a la gestió ètica, responsable i sostenible, i les actuacions que es duen a terme amb els i les professionals, les relacions amb la comunitat i la protecció del medi ambient.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació
Indicadors