• Emergència climàtica i contaminació ambiental /
  • Entorn Ambiental
  • Emergència climàtica i contaminació ambiental

    Si el sector salut fos un país, seria el cinquè emissor més gran del planeta. Amb aquestes dades, i en un context de crisi climàtica, es posa de manifest la rellevància de conduir al sector cap a un camí de baixes emissions, alineant d’aquesta manera els objectius mundials de salut amb els objectius mundials en matèria climàtica. Si s’aconseguís alinear el desenvolupament, el creixement i la inversió en salut amb els objectius climàtics globals, el 10 % de l’economia mundial que representa el sector de la salut podria ajudar a impulsar la descarbonització i propiciar un futur climàticament més sostenible, equitatiu i saludable.

Acció

  • Entorn Ambiental
  • Emergència climàtica i contaminació ambiental

Prevenció de la contaminació ambiental

Monitoritzar les emissions contaminants que poden tenir un efecte nociu sobre la salut i avaluar els riscos associats a la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl, definint mesures preventives i de gestió que ajudin a reduir els possibles impactes ambientals associats, i que situïn en tot moment les emissions atmosfèriques i d’aigües residuals sota els paràmetres legalment establerts.

S’haurà de disposar de sistemes de control i registre d’emissions de les instal·lacions.

ODS Relacionats
11. Ciutats i comunitats sostenibles
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

392 (4c-02-D-13-Q)

Indicadors

1100 (8a/b-02-01-01-E)

Nombre de reclamacions rebudes, multes o avisos relacionats amb la contaminació.

1109 (8a/b-02-01-10-Q)

Inversió realitzada per a la disminució de les emissions atmosfèriques en relació amb l’activitat global.

1110 (8a/b-02-01-11-Q)

Inversió realitzada en la depuració de les aigües residuals per reduir les concentracions dels paràmetres per sota dels límits d’abocament legalment establerts.