• Compra responsable /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

    La compra responsable que integri aspectes ètics, socials i ambientals s’ha mostrat com un valuós instrument per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

    En aquest àmbit, els serveis sanitaris de finançament públic constitueixen, sens dubte, un dels sectors on la difusió d’aquests principis en els processos de compra i contractació pot tenir un major impacte positiu en el benestar i la salut de les persones treballadores, en la comunitat i en la protecció de l’entorn al llarg de tota la cadena de valor.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Compra responsable

Procediment de compra de fàrmacs amb criteris de sostenibilitat

Incorporar criteris de sostenibilitat en el procediment de compra de fàrmacs que permetin considerar els danys potencials que un medicament pot generar en el medi ambient i en la salut humana abans de la seva compra i el seu ús.

A l’hora d’establir criteris de sostenibilitat és indispensable estar al corrent de la situació de la indústria farmacèutica en relació amb els seus impactes mediambientals, i involucrar a l’àrea de farmàcia per saber en quins productes s’ha de fer especial èmfasi, assegurant així que els criteris tenen un major impacte.

El coneixement sobre la situació actual ens permetrà determinar els principals reptes de la indústria farmacèutica, i articular criteris que ens ajudin a avançar a nivell global. A tall d’exemple una de les seves assignatures pendents, és el càlcul real dels seus impactes mediambientals, en aquest sentit, es pot incorporar com a criteri de sostenibilitat l’obligatorietat de proporcionar un informe amb el càlcul de la petjada de carboni, o un informe del càlcul aproximat de la quantitat d’ingredients actius (API) que acaben a l’aigua.

ODS Relacionats
3. Salut i Benestar, 12. Producció i consum responsables
Nivell de compliment
Nivell Avançat (A)
Estàndards acreditació
Indicadors