• Compromís amb els professionals /
  • Salut, Benestar i Seguretat
  • Salut, Benestar i Seguretat

    La pandèmia SARS-COV-2 ha afectat plenament els professionals de la salut que han estat exposats a un nou risc biològic amb tots els efectes negatius que aquesta situació ha comportat per la seva salut física i també mental. En aquest sentit, ha pres encara més rellevància la valoració de la salut i la seguretat dels professionals sanitaris i el paper de lideratge que han de desenvolupar les organitzacions de salut en el desplegament d’aquest àmbit de salut, benestar i seguretat.

    Una organització promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, i dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l’entorn laboral i en la comunitat en la que treballa.

Acció

  • Compromís amb els professionals
  • Salut, Benestar i Seguretat

Programa de beneficis socials

L’organització pot estructurar i posar a disposició dels professionals un sistema de beneficis socials als que adherir-se d’acord amb les necessitats i opinions prèviament detectades. Aquest sistema pot constar entre d’altres d’un pla de retribució flexible (destinació d’una part del salari brut anual, com a màxim el 30%, a la compra de productes exemptes d’IRPF- per exemple, tarjeta transport, guarderia, assegurança salut familiars- i a elecció de la plantilla), ajudes a la formació, ajudes per a la cura de fills, atenció preferencial en proves diagnòstiques i terapèutiques.

Es recomanable dur a terme un seguiment de la utilització de les mesures per part del personal per introduir accions de millora.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors
Recuros de referència