• Compromís amb la comunitat /
  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

    La salut i el benestar no es distribueixen d’una manera uniforme a tota la societat. La promoció de la salut física i emocional de la població requereix intervencions destinades a millorar la capacitació de les persones i les comunitats per incrementar el control sobre la seva pròpia salut. Cada vegada més els estudis se centren en les desigualtats socials prenent les condicions socioeconòmiques (l’educació, la situació i les condicions laborals, el nivell d’ingressos, l’accés a l’habitatge, etc) com a principals factors explicatius de les diferències observades en els resultats de la salut.

    L’impacte multidimensional i estructural del gènere requereix una incorporació transversal de la perspectiva de gènere i tenir en compte altres eixos de desigualtat (origen, edat, situació econòmica, etc) en tots els nivells d’intervenció.

Acció

  • Comunitat i Salut
  • Compromís amb la comunitat

Promoció de l’ocupació i l’economia local

En el marc del compromís amb el territori l’entitat pot emprendre mesures que afavoreixin la contractació de persones residents, la compra i contractació de proveïdors locals, especialment pimes, si és possible, així com establir un diàleg amb altres agents del territori per identificar necessitats específiques en aquest àmbit i explorar vies de col·laboració, especialment en territoris amb una elevada taxa d’atur o zones rurals.

En el marc d’aquesta col.laboració es pot participar en programes que facilitin la incorporació de joves al món laboral o col·laborar en programes de promoció de l’emprenedoria en temes de salut.

ODS Relacionats
8. Treball decent i creixement econòmic, 10. Reducció de les desigualtats
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors

1090 (8a/b-01-03-01-E)

Es mesuren les contractacions de persones residents en la localitat o en un lloc pròxim.