• Aliances pels ODS i salut a totes les polítiques /
  • Lideratge i Bon Govern
  • Aliances pels ODS i salut a totes les polítiques

    Les aliances i l’acció multisectorial són el camí per avançar cap a un futur més sostenible del sector, que estigui alineat amb els ODS i que integri la perspectiva de la salut en totes les polítiques, fent de la governança per a la salut i el benestar una prioritat més enllà del sector de la salut. Aquest enfocament, des d’un abordatge col·laboratiu, incorpora la mateixa salut, l’equitat i la sostenibilitat en la presa de decisions, implicant a tots els sectors i promocionant la salut a través d’una estratègia integrada.

Acció

  • Lideratge i Bon Govern
  • Aliances pels ODS i salut a totes les polítiques

Promoció dels ODS i la sostenibilitat en el sector salut

En línia amb el compromís institucional amb el desenvolupament sostenible, l’entitat pot promoure i participar en associacions i fòrums de referència on es tractin els principals reptes del sector salut en aspectes relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 promoguda per les Nacions Unides.

L’Agenda 2030 és un pla d’acció a favor de les persones, el planeta, la prosperitat i la pau universal i compta amb 17 objectius i 169 fites concretes a desenvolupar amb l’horitzó 2030. En aquest marc, el sector sanitari i assistencial està cridat a jugar un paper clau en aquest full de ruta, que constitueix al mateix temps una responsabilitat i una oportunitat per alinear els objectius institucionals amb el desenvolupament sostenible.

La participació de l’organtizació en aquests espais servirà de punt de trobada amb altres entitats del sector, d’intercanvi d’experiències i de vies de col·laboració per posicionar al sector salut com un agent clau en l’impuls de l’Agenda 2030 i els ODS, que sens dubte generarà nombroses externalitats positives a la nostra comunitat i a l’entorn. Serà interessant valorar posteriorment els resultats aconseguits, amb la finalitat d’identificar noves possibilitat de col·laboració per seguir avançant de manera conjunta en aquests àmbits.

ODS Relacionats
16. Pau, justícia i institucions sòlides, 17. Aliances per a assolir els objectius
Nivell de compliment
Nivell Mitjà (M)
Estàndards acreditació
Indicadors