• Orientació a l'Usuari /
 • Qualitat i excel.lència
 • Qualitat i excel.lència

  La qualitat és un element estratègic en el qual es fonamenten els sistemes sanitaris actuals cercant la millora contínua i l’excel·lència. En aquest sentit, l’organització ha de dotar-se d’un Sistema de gestió de la qualitat com a element bàsic i estratègic.

  En aquest sentit, l’opinió dels usuaris, professionals i altres grups d’interès així com el coneixement de les seves expectatives és una eina de millora imprescindible en les organitzacions que cerquen l’excel·lència i avançar cap a la humanització de l’assistència. En el marc d’aquest sistema, cal establir també mecanismes que garanteixin la confidencialitat de les dades i de la informació clínica dels usuaris.

Acció

 • Orientació a l'Usuari
 • Qualitat i excel.lència

Protecció de dades i dret a la intimitat

Garantir que el personal, les noves incorporacions, el personal en formació, les persones voluntàries i el personal d’altres entitats vinculades a l’organització, coneix la normativa legal vigent referida a la reserva i confidencialitat sobre dades de clients i persones usuàries.

En aquest sentit, l’organització ha de disposar de mitjans organitzatius, estructurals i tecnològics d’acord amb les seves necessitats, per tal de garantir la conservació, la custòdia, la seguretat i la disponibilitat de la informació al llarg del temps i ha de comptar amb un responsable dels sistemes d’informació.

Aquest sistema de seguretat i confidencialitat ha de ser conegut per tota l’organització, i ha de contemplar mecanismes que defineixin el perfil d’usuaris de la informació per regular-ne l’accés, d’acord amb les seves necessitats i responsabilitats. Així, l’organització determina la informació que ha d’estar disponible permanentment i actualitzada i ha d’avaluar-ne periòdicament l’accessibilitat i la disponibilitat.

Pel que fa a la guàrdia i custòdia de la documentació clínica generada durant el procés assistencial cal comptar amb procediments específics que en garanteixin la seva seguretat.

Pel que fa a l’ús de la documentació, en suport paper i/o informàtic, s’ha d’elaborar un reglament d’ús de la informació que ha d’incloure:

 • Instruccions per a l’elaboració i utilització de la història (catàleg de documents clínics).
 • Numeració d’històries clíniques (criteris).
 • Especificació sobre l’estructura i continguts dels diferents documents.
 • Responsabilitats dels diferents professionals (elaboració i utilització).
 • Signatura dels professionals.
 • Modificacions controlades, tant en suport paper com informàtic.
 • Circuits del document.
 • Funcions de les comissions o grups de treball.
 • Criteris d’avaluació de la documentació i periodicitat.
 • Criteris i procediments per incorporar o donar de baixa un document.
 • Manual de procediments de l’àrea d’arxius.
ODS Relacionats
3. Salut i Benestar
Nivell de compliment
Nivell Bàsic (B)
Estàndards acreditació

192 (3a-02-E-02-E)

428 (4c-04-D-08-E)

492 (4e-01-E-02-E)

496 (4e-01-E-06-E)

500 (4e-01-D-04-E)

501 (4e-01-D-05-E)

502 (4e-01-D-06-Q)

503 (4e-01-D-07-Q)

504 (4e-01-D-08-E)

508 (4e-01-R-01-Q)

510 (4e-01-R-03-Q)

831 (5d-11-E-01-E)

832 (5d-11-E-02-E)

Indicadors

1019 (6a-01-01-10-Q)

Percepció del client respecte al manteniment de la confidencialitat de les seves dades;

1021 (6a-01-01-12-E)

Percepció del client respecte al manteniment de la seva privacitat i dignitat personal en tot moment